Dit evenement vindt plaats op: 9 juni 2022

InfraTrends

Nieuwe aanpak, nieuw leiderschap

Nederland staat voor grote ruimtelijke transities. De energievoorziening, de landbouw en het transport moeten duurzaam worden, ruim een miljoen woningen komen erbij en de klimaatverandering vraagt om ingrijpende adaptieve maatregelen. Al deze grote opgaven raken onze infrastructuur. Sterker, infrastructuur is leidend, of zou leidend moeten zijn bij de investeringen die hiervoor nodig zijn. “Investeren in infrastructuur kent een multipliereffect omdat het ook andere bestedingsimpulsen uit kan lokken”, betoogt Aernout van der Bend, algemeen-directeur NGinfra.

Maar aan alle kanten knelt het al. Grote investeringen zijn noodzakelijk om Nederland van duurzame energie te voorzien, mobiel te houden en de waterveiligheid te garanderen.

De aanpak van deze enorme en tegelijk complexe uitdagingen vraagt om een andere wijze van werken, om ander leiderschap ook. Geen enkele organisatie kan dat op eigen houtje, puur vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Samenwerken is een basisvoorwaarde: binnen de eigen organisatie, met andere organisaties en met de samenleving. Het begint al met samen de opgaven te definiëren, vanuit een integraal perspectief, en die vervolgens samen aanpakken, samen leren, samen reflecteren. Dat kan alleen als medewerkers en vooral leidinggevenden het bredere perspectief zien en benadrukken, in staat zijn verbindingen aan te gaan en bruggen te slaan met anderen. Het vraagt om een betrokken houding, transparantie, een open blik en lerend vermogen.

Op de evenement website vind je het programma en een inschrijvingsformulier.