Dit evenement vindt plaats op: 14/11/2024

Infratrends 2024: Expeditie Ruimte - infra als hefboom voor een duurzame en leefbare samenleving

Nederland heeft een groot ruimtevraagstuk. Energietransitie, woningbouwopgave, vervanging en renovatie van infrastructuur, behoefte aan groene ruimte, waterveiligheid… de ruimtelijke puzzel is niet zomaar gelegd. Daarnaast worden de alarmsignalen over het klimaat steeds duidelijker en brengen wetenschappers in beeld dat planetaire grenzen worden overschreden.

Infrastructuur is altijd een aanjager geweest van groei en ontwikkeling.
Hoe kan infrastructuur een hefboom zijn voor een duurzame, leefbare samenleving?
Wat betekent dat voor te maken keuzes over het verdelen van ruimte in ons land; op, onder en boven de grond? Hoe komen we uit de ons vertrouwde denkkaders en creëren we ruimte om andere keuzes te maken?

InfraTrends 2024, het jaarcongres van NGinfra, nodigt jou uit voor de
EXPEDITIE RUIMTE –
infrastructuur als hefboom voor een duurzame en leefbare samenleving.

Vanuit verrassende invalshoeken maken we ruimte voor andere perspectieven en krijg je alle ruimte om jouw ideeën te delen en te verrijken.
Noteer deze dag alvast in je agenda! De inschrijving voor deelname opent binnenkort.