Dit evenement vindt plaats op: 7 september 2022

ISNGI 2022

Na Wollongong (Australië), Wenen, Washington, Londen en Buenos Aires is het in 2022 aan Nederland om het ISNGI te hosten. Het doel van dit symposium is om resultaten en bevindingen van wereldwijd onderzoek naar de toekomst van infrastructuur te delen. Tijdens dit symposium komen internationale infrastructuur professionals, de wetenschap en de praktijk bij elkaar om nieuwe kennis op te doen en strategieën te bedenken. Strategieën die de internationale infrastructuur moeten verbeteren en daardoor de welvaart stimuleren.

7 september – Sustainable and Resilient Infrastructure
Een infrastructuur die niet duurzaam en veerkrachtig is, krijgt vaker, ernstiger én voor langere periodes te maken met verstoringen. Toch zijn niet alle strategische uitdagingen en gevaren bekend of gemakkelijk voorspelbaar (zoals klimaatverandering en Covid-19). Dit heeft gevolgen voor de paraatheid van infrastructuursystemen. Daarom staat de eerste dag van ISNGI 2022 in teken van deze complexe en ingrijpende uitdagingen.

8 september – Smart and Integrated Infrastructure
Van data tot smart infrastructuur, van slimme stad tot een slimme wereld. Dag 2 van ISNGI 2022 staat in het teken van infrastructuur in een digitale tijdperk. Hier zal worden ingegaan op vraagstukken over hoe infrastructuren geoptimaliseerd kunnen worden door gebruik van data en hoe omgegaan moet worden met nieuwe risico’s en kwetsbaarheden als gevolg van digitalisering en gebruik van data.

9 september – Societal values and infrastructure governance
Voortbouwend op de thema’s van de eerste twee dagen zal dag 3 zich richten op infrastructuur als mogelijkheid voor het verbeteren van de maatschappelijke waarden en prioriteiten van de samenleving.

Meer informatie over de inhoud en het programma vind je op de website van ISNGI.