Dit evenement vindt plaats op: 12/09/2024

Kennissessie SIVOON: van reflex naar beheersen

Datum en tijd: donderdag 12 september van 13:00 – 17:30.
Locatie: Railcenter, Soesterweg 244, 3812 BH, Amersfoort.

Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland (SIVOON) organiseert een kennissessie over het proportioneel, eenduidig en veilig omgaan met ontplofbare oorlogsresten in de ondergrond. Met welke beheersmaatregelen kunnen we voorkomen dat we in de risico-regelreflex springen? Die vraag is het centrale thema van deze kennissessie.

Voor wie?
De kennisuitwisseling is met name bedoeld voor bestuurders en adviseurs die betrokken zijn bij het OO-beleid of werkzaam zijn in het werkveld of hen hierin ondersteunen. Het doel van de kennissessie is het creëren van bewustwording over- en handelingsperspectief bieden voor de complexiteit van het proportionaliteitsvraagstuk van de aanpak van OO.
Aanmelden kan via de link onderaan de pagina. Let op, het aantal deelnemers is gelimiteerd.

Waar gaat het over?
Achtergebleven ontplofbare oorlogsresten (OO) vormen een veiligheidsrisico voor infrabeheerders en andere (overheids)organisaties die werken in de ondergrond. SIVOON constateert dat het beleid rond OO in de afgelopen jaren is aangescherpt. In de praktijk wordt duidelijk dat de genomen maatregelen vergaande consequenties hebben.

De risico-regelreflex
Na het bekend worden van een risico, al dan niet na een incident, besluiten (overheids)organisaties vaak tot het nemen van maatregelen om het specifieke risico te verkleinen met nieuwe wet- en regelgeving, normstelling, toezicht en/of uitvoeringsmaatregelen. Niet altijd worden de kosten en baten van deze nieuwe maatregelen bewust afgewogen en negatieve (veiligheids)effecten onderzocht.

Om op een veilige, proportionele en rationele wijze met OO in de ondergrond om te gaan zullen zowel de voor- als nadelen van nieuwe of verscherpte maatregelen inzichtelijk moeten worden gemaakt. Tijdens deze kennissessie worden daarom kennis van en ervaringen gedeeld, om tot gezamenlijk inzicht te komen over de effecten van de nieuwe en verscherpte maatregelen.
Tijdens de kennissessie zoeken we naar beheersmaatregelen rond OO om het gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers juist als gevólg van de risico-regelreflex te voorkomen.

Spreker
Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, presenteert bevindingen uit onderzoek naar de risico-regelreflex en bespreekt wat de aanjagende en dempende krachten zijn voor deze reflex.

Programma
13:00 – 13:15: Inloop
13:15 – 13:30: Welkom door- en introductie van SIVOON
13:30 – 14:15: Spreker Ira Helsloot
over (dis)proportioneel veiligheidsbeleid en de risico-regelreflex
14:15 – 14:30: Koffiepauze
14:30 – 15:00: Presentatie van een casus
15:00 – 15:30: Aan de slag met de casus – ronde 1
15:30 – 15:45: Plenaire bespreking van bevindingen.
15:45 – 16:15: Aan de slag – ronde 2
16:15 – 16:30: Plenaire bespreking van bevindingen.
16:30 : Informele afsluiting; gelegenheid tot netwerken onder het genot van een drankje

Over SIVOON
Infrabeheerders zien het als hun verantwoordelijkheid om op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met de infrastructuur. Met het oog op veiligheid, betrouwbaarheid, leveringszekerheid, uniformiteit en transparantie zijn infrabeheerders zich bewust van risico’s in de bodem, nu en in de toekomst. Dat geldt in het bijzonder als het gaat om veiligheid bij de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (OO). Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland (SIVOON) is een samenwerkingsverband van Infrabeheerders om een eenduidig en proportioneel beleid tot stand te brengen op het gebied van OO.
Om haar doel te bereiken heeft SIVOON de ambitie om actief kennis uit te wisselen op het gebied van OO. Belangrijke uitdagingen waar SIVOON voor staat is de functionaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van infrastructuren en de daaraan verbonden diensten duurzaam te borgen ten behoeve van de Nederlandse economie en samenleving.