Eerste matchmaking in de call: “Responsvie Futures”

Op dinsdag 20 oktober 2020 organiseren Next Generation Infrastructures (NGinfra) en NWO de eerste van twee opeenvolgende matchmakingssessies voor de nieuwe call “Responsive Futures”: Modellering en Governance voor infrastructuren in transitie”. Het doel van deze call is het financieren van interdisciplinair onderzoek dat inzichten genereert voor de ontwikkeling van een “multi-infrastructuursysteem”. Een dergelijk systeem overstijgt de grenzen van traditionele infrastructuursilo’s en faciliteert brede besluitvorming. De matchmaking meeting biedt onderzoekers de mogelijkheid om in contact te komen met de NGinfra partners waarmee zij onderzoeksvoorstellen voor deze call zullen ontwikkelen.

Onderzoekers van kennisinstellingen en ten minste drie NGinfra-partners worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen. Het totale budget voor onderzoeksvoorstellen bedraagt 3 miljoen euro. Er is ruimte om één voorstel met een maximum budget van 1 miljoen euro (type A) en vier voorstellen met een maximum budget van elk 500.000 euro (type B) toe te kennen. Het minimumbudget dat in deze oproep kan worden aangevraagd is 100.000 euro.

Wie kan deelnemen?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor toekomstige aanvragers die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij infrastructuur- en transitievraagstukken, data-analyse, klimaat, verstedelijking en circulariteit. Bij de matchmaking zijn vertegenwoordigers van alle NGinfra-partners aanwezig. De partners zijn: Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol Group en Vitens.

Doel van de matchmaking

Naast het verstrekken van informatie over de oproep tot het indienen van voorstellen is het doel van de matchmaking om onderzoekers en NGinfra-partners samen te brengen en met elkaar te verbinden. Het doel van de call is om interdisciplinair onderzoek te financieren en daarom worden onderzoeksconsortia met een interdisciplinaire samenstelling (geesteswetenschappen, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen) uitgenodigd om voorstellen in te dienen.

Procedure matchmaking bijeenkomsten

Eerste vergadering 20 oktober 2020
Tijdens de eerste bijeenkomst zullen geïnteresseerde onderzoekers hun idee voor een onderzoeksproject opperen. Vooraf kunnen de onderzoekers speeddates aanvragen bij de NGinfra partners waarmee ze hun idee verder willen bespreken. Op basis van deze eerste bijeenkomst kunnen de onderzoekers hun idee verder uitwerken met één of meerdere NGinfra partners (en andere onderzoekers) voor de tweede sessie.

Tweede bijeenkomst 1 december 2020
Tijdens de tweede bijeenkomst kunnen de onderzoekers hun uitgewerkte idee presenteren en, indien nodig, meer NGinfra partners overtuigen om zich bij hun consortium aan te sluiten. Het doel van de tweede sessie is dat potentiële aanvragers de dag afsluiten met concrete toezeggingen van drie NGinfra partners om deel te nemen aan hun onderzoeksconsortium. De aanvragers hebben vervolgens tot 26 januari 2021 de tijd om een volledig onderzoeksvoorstel af te ronden en in te dienen.

Tijdlijn:

Deadline registratie matchmaking sessie 1:  14 oktober 2020
Digitale matchmaking sessie 1:  20 oktober 2020
Verdere contacten en ontwikkeling op eigen initiatief:  Zes weken in de periode van 20 oktober tot 1 december 2020
Digitale matchmakingssessie 2:  1 december 2020
Termijn voor het indienen van volledige onderzoeksvoorstellen:  26 januari 2021

Praktische informatie en registratie
De vergaderingen zullen digitaal plaatsvinden in het kader van de nationale COVID-19 richtlijnen. Geregistreerde deelnemers ontvangen enkele dagen voor de wedstrijd per e-mail gedetailleerde informatie over de technische aspecten van de deelname. Deelname is gratis. Registratie is verplicht.

Als onderdeel van de registratie worden toekomstige aanvragers gevraagd om een aantal zinnen aan te leveren over hun eerste onderzoeksidee. De organisatoren zullen een overzicht geven van de deelnemers, de pitches en een gedetailleerd programma, inclusief de speeddate sessies.

Locatie: Digitaal
Datum: 20 oktober 2020
Tijd: 9:30 – 15:00 uur, inclusief 45 minuten lunchpauze.

Registreren

 

Terug naar overzicht