NGinfra heeft onder het motto ‘van vergroten van de economische welvaart naar het versnellen van brede welvaart’ de Impactagenda gepubliceerd. De impactagenda zet op een rijtje hoe beheerders van vitale infrastructuren stappen kunnen zetten naar het sturen op brede welvaart. De NGinfra-partners hebben daartoe impactmetingen verricht op zes kapitalen: geproduceerd, financieel, natuurlijk, intellectueel, menselijk en sociaal

De laatste jaren realiseren infrabeheerders zich steeds sterker dat het te kort door de bocht is om infrastructuur alleen te waarderen op bijdrage aan economische groei en betrouwbaarheid van de netwerken tegen zo min mogelijk kosten. De impact van infrastructuur is veel breder. Daarnaast realiseren infrabeheerders zich dat zij een rol van betekenis kunnen spelen in het behalen van klimaatdoelstellingen en verduurzaming. De ongemakkelijke waarheden gaan zij daarbij niet uit de weg: het gebruik van infrastructuur heeft ook negatieve effecten en er liggen kansen om daarin te verbeteren.

Bekijk de Impactagenda hier.

Terug naar overzicht