Tijdens en na de pandemie investeren in brede welvaart

Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin de Coronapandemie ieders leven op zijn kop zette. Onze manier van leven en werken veranderde totaal; veel mensen hebben te maken met onzekerheid en verlies. Ook de NGinfra partners voelen de impact van de pandemie. Tijdens de lockdown in het voorjaar wisselden zij ervaringen uit over het omgaan met deze crisis en probeerden ze al een eerste richting te vinden voor een antwoord op de vraag hoe uit de crisis te komen en de betekenis ervan op lange termijn. Vijf van de zes NGinfra partners konden het werk met de nodige aanpassingen aardig door laten gaan. Ook Schiphol Group werkte door, echter de operatie werd sterk afgeschaald als gevolg van reisbeperkingen.

Het is niet duidelijk wat op langere termijn de impact zal zijn van deze crisis. Het debat over ‘terugveren naar hoe het was’ of ‘ombuigen naar een green recovery’ is nog niet uitgewoed en is ook onderwerp van gesprek in onze samenwerking. Het Jaarbericht geeft een overzicht van de visienota’s die verschenen met als doel infrabeheerders te helpen bij het nemen van beslissingen tijdens en na de pandemie.

Het volledige NGinfra Jaarbericht is hier te lezen.

Terug naar overzicht