“Mijn missie is om veranderkracht van binnenuit te organiseren”

Toen Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens NGinfra oprichtten, was dat met het doel samen onderzoek te doen, van elkaar te leren en samen in te spelen op trends en veranderingen in infrastructuur. Harmen Zandman, manager strategische programmering en ontwikkeling bij ProRail, wil daarin nog een stap verder gaan. Hij wil connectie maken met young professionals om zo de veranderkracht van de partners van NGinfra te vergroten.

Zandman is sinds kort voorzitter van het themacenter Beschikbaarheid bij NGinfra. “Beschikbaarheid is een breed thema. Het draait erom dat je infrastructuur beschikbaar is. Daarvoor moet je tijdig onderhoud plegen en vervanging en vernieuwing doorvoeren. Op dat snijvlak heb je met allemaal keuzes te maken. Met de effecten van deze keuzes heb ik vanuit ProRail ervaring. Daarbij komen een veranderende arbeidsmarkt en de impact van de datawereld. Dat zijn allemaal factoren die meespelen.”

Complexe wereld
Bij ProRail plant Zandman met zijn team de werkzaamheden aan het spoor in. “Je kent mijn product wel. Als je tijdens je treinreis via een andere route of met een bus je bestemming bereikt. Een paar honderd keer per jaar werken we in Nederland aan het spoor en ’s nachts wel 20.000 keer. Dat is een hele mooie logistieke puzzel.”
Met zijn team ontwikkelt Zandman ook de ICT-systemen om de planning steeds meer toekomstbestendig te maken. “Vanaf 2015 ben ik planafdelingen aan het samenvoegen en ICT-systemen aan het ontwikkelen, zodat de planning nu goed loopt, maar ook in de toekomst. Ik geef leiding aan een groep van vijftien mensen die naast hun werkzaamheden ook bijdragen aan een brede (ICT-)ontwikkeling. Zelf ervaar ik een grens aan mijn datageletterdheid, en dat is ook deel van mijn boodschap. Infrastructuur is een complexe wereld en het is mooi om de juiste mensen aan je te binden.”

Man met een missie
Zandman noemt zichzelf een man met een missie. Dat zit hem in de mensen die hij aan zich bindt om ontwikkeling mogelijk te maken. “Ik ben voor ProRail zeven jaar geleden een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Twente. Daarbij begeleid ik studenten die in de hoek zitten van de civiele techniek. Zij hebben veel ervaring met data en wiskundige problemen en zij hebben een hoge datageletterdheid. Dat vind ik belangrijk, want dat is volgend mij hét thema van de toekomst: weten hoe je met data om moet gaan. Met hen zijn we onze eigen kennis aan het ontwikkelen binnen het team. Dat is een andere manier van werken. Waar we tot voor kort enkel een leverancier inhuurden met de kennis, zijn we al een aantal jaren samen aan het ontwikkelen met kennis vanuit het team. Dat geeft hele mooie concrete oplossingen.”
Met de young professionals gooit Zandman ook de werkcultuur open. “Door jonge mensen aan te trekken en hen met ervaren collega’s te helpen met de instroom, merk je dat je een andere samenwerking binnen het team krijgt. Je krijgt een andere dynamiek doordat je de dilemma’s binnen het team kunt uitzoeken. Mijn doel is om van binnenuit te veranderen. Om het kennisniveau over digitalisering te laten groeien en zo de verandering aan te zetten met onze eigen mensen.”

Veranderkracht
Wat hij bij ProRail heeft opgezet, wil Zandman ook bij NGinfra realiseren. “Met de young professionals die ik binnen ProRail begeleid, ben ik bezig om veranderkracht van binnenuit te organiseren. Dat is mijn missie binnen ProRail en nu ook binnen NGinfra. Daarom zijn we vanuit NGinfra begonnen met InfraFutures. Hiermee willen we de koppeling maken met young professionals.”

InfraFutures
Zandman legt uit: “Ik hoop met de deelnemers van InfraFutures een antwoord te geven op de uitdagingen waar Nederland voor staat. Dat gaat om klimaat, duurzaamheid en de energietransitie. Daarom ben ik met Anne Immers (RWS), Helen Nieuweboer, Mark de Bruijne (TU Delft), Klaske van der Veen en Yvette van der Velde InfraFutures gestart. Het idee is aan de hand van een thema elkaar te ontmoeten en kennis te delen. We merken bij young professionals dat ze zoeken hoe ze zich kunnen aansluiten bij onze organisaties. Hoe wij dus een aantrekkelijke organisatie voor hen kunnen zijn. Ik ben zelf net de veertig voorbij, maar Helen, Anne en Yvette zijn bijvoorbeeld een stuk jonger en hadden precies diezelfde behoefte. Daarom gaan we zelf de verbinding met young professionals leggen die al in onze organisaties zitten, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld studenten die in hun laatste afstudeerjaar zitten.”

Keihard nodig
Zandman benadrukt dat die frisse blik nodig is om echt stappen te zetten. “Ik denk dat het voor de grote opgaven van Nederland belangrijk is dat we andere mensen laten instromen. Mensen met een ander profiel. Dat zit dus deels op data. Maar ook andersdenkend in hun aanpak. Goede Excel-mensen maken lijstjes en kijken wat ze daarmee kunnen. Iemand met een hoge datageletterdheid vliegt problemen anders aan. Het gaat niet om wie het slimst is, maar wie de juiste skills heeft. Daarmee creëer je samen veranderkracht.”
Volgens Zandman vergt dat van organisaties een investering in de toekomst. “Als je verandering van binnenuit wilt maken, dan moet je langdurig in mensen investeren. Die zijn moeilijk te vinden, want er zijn er weinig van. Daarom gaan wij ook naar hen toe, om als partners aantrekkelijk voor ze worden. Wij hebben die zeer compacte groep mensen gewoon keihard nodig voor de uitdagingen van de komende decennia.”

Aanmelden voor InfraFutures? Klik hier.

Terug naar overzicht