De NWO-NGinfra uitvraag voor het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Responsive Futures’ heeft negen onderzoeksvoorstellen opgeleverd. Deze worden nu beoordeeld door een raad van eminente internationale wetenschappers. De raad weegt per voorstel af in hoeverre het onderzoek voldoet aan de beoogde doelen van de uitvraag en aan de beoogde wetenschappelijke kwaliteit. Eind 2021 wordt bekend welke onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd. ‘Responsive Futures’ is het tweede gezamenlijke onderzoeksprogramma van NWO en NGinfra. Het eerste, ‘Responsive Innovations’ loopt sinds 2017.

Kennisontwikkeling via (wetenschappelijk) onderzoek is één van de pijlers voor de samenwerking in NGinfra. Wijnand Veeneman, Jan-Willem Weststrate, Vincent de Gooyert en Mark de Bruijne organiseren dat nieuwe vragen in de themacenters zó worden geformuleerd dat onderzoekers aan de slag kunnen. Soms zijn die vragen zo groot, dat NGinfra er een programma op ontwikkelt, dat samen met de Nederlandse onderzoeksfinancier NWO wordt vertaald naar een uitvraag voor Nederlandse onderzoekers.

In 2016 leidde dat tot de uitvraag ‘Responsive Innovations’. In die call was een belangrijke vraag hoe als infrabeheerders samen te werken in situaties van onzekerheid, in grote projecten en onderhoud. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van het ZuidAsDok of het afstemmen van het onderhoud van het waternetwerk;  hoe werk je daarin het best samen met de anderen: infrabeheerders, ontwerpers en bouwers. Aanleiding voor deze focus waren incidenten uit de praktijk die grote kosten met zich mee brachten én de belofte van synergie als je meer samenwerkt. Veel onderzoekers in die ronde analyseerden hoe data, over onderhoud van het netwerk en activiteiten in projecten, de basis kon worden voor betere afstemming. Ook werd daarbij gekeken naar de juridische (on)mogelijkheden. Of hoe infrabeheerders, ontwerpers en bouwers de werkelijkheid op papier en buiten interpreteren en die interpretatie gebruiken in de samenwerking. Het onderzoeksprogramma ‘Responsive Innovations’ nadert zijn einde; binnenkort meer over de uitkomsten; onder meer via deze website, LinkedIn en NGinfraMagazine.

In 2021 wordt wetenschappelijke kennisontwikkeling in gang gezet via de uitvraag ‘Responsive Futures’. Deze call is gericht op de toekomst. Infrastructuren zijn toe aan vervanging. De huidige context, met urbanisatie en klimaatverandering, stelt andere eisen aan de infrastructuur dan tijdens de aanleg, soms al decennia geleden. De vloed van data uit de huidige systemen en nieuwe vormen van integraal modelleren, zoals met Movici, beloven een schat aan nieuwe mogelijkheden. Maar hoe pluk je daar de beste vruchten van? Tenslotte is ook duidelijk dat de maatschappij inmiddels veel meer vraagt van infrabeheerders dan simpelweg capaciteit leveren; het moet duurzaam, circulair, inclusief, integraal, en nog veel meer. Dus is de onderzoekers gevraagd te analyseren hoe we in die context beter naar die toekomst toe kunnen werken. Wat is nodig om de netwerken over veertig jaar nog steeds strak erbij te hebben liggen, met brede waarde voor de samenleving?

Onderzoekers hebben in samenspraak met de NGinfra-partners negen voorstellen ingediend die NWO laat beoordelen. Die voorstellen zijn soms iets meer gericht op een specifiek inhoudelijk probleem (zoals elektrificatie van mobiliteit) en soms wat meer op een specifiek organisationeel probleem (zoals hoe past operationeel denken in de strategische ontwikkeling voor de toekomst). Maar alle voorstellen gaan over de manier waarop meer waarde kan worden geleverd door integraal, over de grenzen van de eigen organisatie, te begrijpen, redeneren, optimaliseren en beslissen. En hoe dat toe te passen in de realiteit van een organisatie waarvan wordt verwacht dat er iets met zekerheid van A naar B komt.

 

Terug naar overzicht