De Samenwerking van Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland, kortweg SIVOON, heeft een nieuw lid verwelkomd in zijn gelederen: Qterra. Qterra is een onderdeel van NGinfra-partner Alliander en een expert in het verzorgen van conditionerende adviezen bij infraprojecten. Jeroen de Rond is omgevingsmanager bij Qterra en heeft zitting genomen het themacenter SIVOON van NGinfra.

De afdeling Omgevingsmanagement van Qterra onderzoekt voorafgaand aan werkzaamheden in de ondergrond of die risico’s veroorzaken voor de omgeving. De mogelijkheid dat er ontplofbare oorlogsresten in de grond liggen, is één van die risico’s. Qterra zoekt naar werkwijzen om de veiligheid en kwaliteit van werkzaamheden te kunnen garanderen en dat sluit goed aan bij de doelstellingen van het themacenter SIVOON.

Terug naar overzicht