Investeren in brede welvaart tijdens en na Corona

Hoe komt de samenleving, inclusief de infrastructuur, de Coronacrisis te boven? De één wil de crisis aangrijpen voor fundamentele verandering, de ander betoogt dat het beter is eerst te herstellen wat er was. Ema Gusheva en Vincent de Gooyert (Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk adviseur van NGinfra) brachten op initiatief van NGinfra overzicht in het debat, aan de hand van visienota’s en position papers. Met als doel infrabeheerders te helpen bij (investerings)beslissingen.

Het onderzoek biedt een samenvatting van de belangrijkste argumentatielijnen van dit debat. De bevindingen geven aan dat ‘green recovery‘ veelbelovend is in de strijd tegen klimaatverandering en het adresseren van de sociaaleconomische ongelijkheden. Echter, bestaan er nog onduidelijkheden wat ‘green recovery‘ betekent voor economische groei en werkgelegenheid. Terwijl sommigen argumenteren hierin een afweging te moeten maken, suggereren anderen dat economisch herstel en duurzaamheidsdoelstellingen gelijktijdig behaald kunnen worden.

De volledige wetenschappelijke publicatie is hier terug te vinden en de appendix met alle onderzochte position papers hier

Terug naar overzicht