NGinfra bestuursvoorzitter John Voppen over de nieuwe onderzoekscall van NWO en NGinfra:

“Nederland staat in de wereldtop als het gaat om de infrastructuur. Dat is te danken aan infrastructuurbeheerders die, vooral apart van elkaar, hier iedere dag weer aan werken. Tegelijkertijd staat onze infrastructuur ook onder druk. Vanwege onder andere klimaatadaptatie, overvolle wegen, een overvol spoor en een elektriciteitsnetwerk dat tegen z’n grenzen loopt. Om deze uitdagingen aan te gaan moeten de infrabeheerders niet meer apart van elkaar werken, maar mét elkaar. We hebben elkaar nodig. Daarom ben ik ontzettend blij dat we deze onderzoekscall van NWO en NGinfra in gezamenlijkheid hebben gedaan, zodat we de uitkomsten ook in gezamenlijkheid kunnen aangrijpen om onze infrastructuur in de wereldtop te houden.”

Responsible Transformations: nieuwe onderzoekscall van NWO en NGinfra
Infrastructuurbeheerders hebben behoefte aan een realistische lange termijn-toekomstvisie op de rol van infrastructuur in de samenleving. Vanuit die visie kunnen zij bijdragen aan een duurzame samenleving en een circulaire economie met minder uitstoot van broeikasgassen en fossielvrije elektriciteit en mobiliteit. Die toekomstvisie moet niet per infrastructuur worden ontwikkeld, maar voor alle infrastructuren gezamenlijk, als één samenhangend systeem van netwerken.
De derde gezamenlijke onderzoekscall van NWO en NGinfra, met als titel ‘Responsible Transformations’ gaat over het ontwikkelen van zo’n integrale toekomstvisie en over wat die vraagt van infrastructuren en infrabeheerders.  De call is donderdag 23 mei gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden via deze LINK.

Aanjager van transities
Infrastructuur is een drager voor het functioneren van onze samenleving en onze kwaliteit van leven. Infrastructuur kan ook een aanjager zijn van transities in de samenleving. De huidige en toekomstige realiteit is echter dat infrabeheer sterk wordt bepaald door schaarste: in ruimte, in personeel, materialen, emissies etc. Daarnaast is een groot deel van de infrastructuren op leeftijd en toe aan renovatie of vervanging. Infrabeheerders willen veranderen en bijdragen aan een duurzame, leefbare en rechtvaardige samenleving. Hoe kunnen zij dat op verantwoorde wijze doen? Dat is de vraag waar de derde onderzoekscall van NWO en NGinfra om draait.
Concreet gaat het bijvoorbeeld over de uitvoering van de energietransitie, de verdeling van de fysieke- en milieuruimte in ons land of over de verdere digitalisering van infrastructuur. Hoe gaan infrabeheerders daarmee om en hoe doen zij dat cross-sectoraal, in samenhang met andere infrabeheerders? Een gezamenlijke toekomststrategie op basis van een samenhangende visie helpen infrabeheerders om beslissingen te nemen over hun infrastructuren en het gebruik ervan.

Onderzoek met de praktijk
De call ‘Responsible Transformations’ heeft drie hoofdthema’s, die onderling sterk samenhangen:

  1. Rol en positie van infrastructuren en infrabeheerders in 2050
  2. Cross-sectorale interacties en afhankelijkheden tussen infrabeheerders
  3. Nieuwe relatie tussen de eindgebruiker, opdrachtgever en toeleveranciers.

Uniek aan de wetenschappelijke onderzoeksprojecten van NWO en NGinfra is dat wetenschap en praktijk samen optrekken. Onderzoekers zijn te vinden op de werkvloeren van de NGinfra- (en andere) infrabeheerders en concretiseren hun onderzoeksvragen op basis van de praktijk. Wetenschappelijke papers en uiteindelijke proefschriften zijn een resultaat van het samenspel tussen praktijk en onderzoek.
De beoogde impact van deze onderzoekscall is dat die werkbare, integrale en cross-sectorale toekomstbeelden oplevert over de infrastructuur zelf én de (aan)sturing ervan. Met als uiteindelijk effect dat de infrabeheerders beter kunnen inspelen op maatschappelijke behoeften door infrastructuur in te zetten als aanjager van gewenste veranderingen.

De NWO-NGinfra onderzoekscall ‘Responsible Transformations’ volgt op de calls Responsive Innovations (afgerond) en Responsive Futures (onderzoeksprogramma loopt). De gunning van onderzoeksprojecten voor ‘Responsible Transformations’ vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025.

Klik hier voor de volledige tekst van de onderzoekscall

Meer weten over het onderzoeksprogramma van NGinfra en NWO:
Bezoek NGInfra programmpagina NWO

Terug naar overzicht