Dit is een bericht van NWO en NGinfra.

Vier veelbelovende onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen de call ‘Responsive Futures: Modelling and Governance for Infrastructures in Transition’, een samenwerking tussen NWO en kennisplatform Next Generation Infrastructures (NGinfra). De projecten kunnen van start met interdisciplinair onderzoek naar het ontwikkelen van een ‘multi-infrastructuursysteem’. Een ‘multi-infrastructuursysteem’ gaat over de grenzen van de traditionele infrastructuursilo’s heen en faciliteert brede besluitvorming.

De toenemende rol van data en data-analyse, nieuwe vormen van duurzame energie, verdergaande urbanisatie, de noodzaak voor circulariteit: het zijn voorbeelden van transities waar infrastructuurbeheerders mee te maken hebben. Zorgvuldige onderlinge afstemming is essentieel om verschillende infrastructuren en het beheer ervan toekomst- en klimaatbestendig te maken.

Het doel van de nieuwe call betreft het ontwikkelen van inzichten om te komen tot een zogenaamd ‘multi-infrastructuursysteem’. Dit vormt een cruciaal beginpunt voor een ‘system of systems’ aanpak waarin alle infrasystemen en de onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk zijn. Een multi-infrastructuursysteem moet in staat zijn om een dynamisch besluitvormingsproces te faciliteren, waarin de belangen van diverse partijen vertegenwoordigd zijn. Zo’n systeem werkt grensoverschrijdend en overstijgt en verenigt verschillende bestuursniveaus. Onderzoek naar de ontwikkeling van deze silo-overstijgende systemen sluit nauw aan bij actuele maatschappelijke transities en vereist multidisciplinair onderzoek.

Het totale verleende budget aan de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen is 3 miljoen euro.

Gehonoreerde projecten
De gehonoreerde projecten op alfabetische volgorde van (achternaam) hoofdaanvrager zijn:

Open Strategizing for Infrastructures in Transition (PRONTO)
Hoofdaanvrager: dr. A. (Andreas) Hartmann (Universiteit Twente)
Medeaanvragers: dr. S. (Stefan) Verweij (Rijksuniversiteit Groningen), dr. T. (Tim) Busscher (Rijksuniversiteit Groningen), dr. V. (Vincent) de Gooyert (Radboud Universiteit), dr. M. (Mark) de Bruijne (TU Delft)
Consortiumpartners: Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, ProRail, Vitens, Provincie Noord-Holland, MOVICI

Om socio-technische transities vorm te geven moeten netwerkbeheerders sector-overstijgende, integrale infrastructuurstrategieën ontwikkelen. Dit vereist meer openheid in strategieontwikkeling van netwerkbeheerders. PRONTO onderzoekt hoe netwerkbeheerders invulling geven aan processen van strategieontwikkeling en ontwikkelt nieuwe vormen van modellering en alternatieve governance arrangementen om met dilemma’s van open strategieontwikkeling om te kunnen gaan.

Adaptable DEsign Pathway Transitions (ADEPT): Analysing and re-designing responsive interdependencies in information exchanges for infrastructures-in-transitions
Hoofdaanvrager: dr. D.F.J. (Daan) Schraven, (TU Delft)
Medeaanvragers: prof. dr. P.W.C. (Paul) Chan (TU Delft ), dr. M. (Martijn) Leijten (TU Delft ), dr. N (Nihit) Goyal (TU Delft) , prof. dr. W.M. (Martin) de Jong (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Consortiumpartners: Alliander, Rijkswaterstaat, ProRail, Vitens

Hoe kunnen infrastructuurbeheerders samenwerken en communiceren over langetermijntransities en tegelijkertijd voorzien in adaptieve infrastructuur voor vandaag? ADEPT beantwoordt deze vraag met nieuwe inzichten door het in kaart brengen van infrastructuurplanning als een activiteitensysteem, het produceren van raamwerken voor communicatie tussen infrastructuurbeheerders en het bouwen van institutionele arrangementen en capaciteiten.

VIA AUGUSTA: Leveraging the potential of a System-of-Systems approach to infrastructure management
Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. W. (Wendy) van der Valk (Tilburg University)
Medeaanvragers: prof. dr. S. (Saskia) Lavrijssen (Tilburg University ), prof. dr. H. (Henk) Akkermans (Tilburg University), prof. dr. C. (Carol) Ou (Tilburg University), prof. dr. M.L.P. (Martijn) Groenleer (Tilburg University)
Consortiumpartners: Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, ProRail

Managers van infrastructuren moeten in toenemende mate hun wettelijke taken op gecoördineerde wijze zien te realiseren, als waren zij één infrastructuur. Dit onderzoek ontwikkelt richtlijnen voor het regelgevingssysteem, interorganisationele samenwerking en IT-aansturing die bijdragen en richting geven aan de transitie naar een dergelijke ‘systeem van systemen’ benadering.

ConCorCom: Context, Coordination and Competencies during Infrastructure Challenges
Hoofdaanvrager: dr. T.A. (Thom) de Vries, (Rijksuniversiteit Groningen)
Medeaanvragers: prof. dr. G.S (Gerben) van der Vegt (Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. DP (Dirk Pieter) van Donk (Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. ir. M. (Ming) Cao (RUG), dr. A. (Alexander) Hübl (Rijksuniversiteit Groningen)
Consortiumpartners: Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, ProRail

Infrastructuurbeheerders moeten steeds meer hun krachten bundelen en activiteiten coördineren om het hoofd te bieden aan multi-infra-uitdagingen, zoals de vernieuwing van infrastructuur en de overgang naar duurzame transport- of energiesystemen. Wij onderzoeken hoe infrastructuurbeheerders zogenaamde “systemen-van-systemen” kunnen gebruiken en managen om effectief om te gaan met deze rol.

Terug naar overzicht