Samenwerking op het gebied van bereikbaarheid in Zuid-Holland

Zuid-Holland blijft bereikbaar ondanks alle geplande werkzaamheden de komende decennia aan wegen en spoor, de economische ontwikkelingen en de forse woningbouw in met name de stedelijke gebieden.

Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf van Rotterdam, spoorwegbeheerder ProRail en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt over de structurele bereikbaarheidsaanpak van de regio. Daarvoor wordt de komende maanden een uitvoeringsorganisatie opgezet. Onderdeel van de samenwerking op het gebied van bereikbaarheid is het stimuleren van ander reisgedrag van de (spoor)weggebruiker. Zijzelf hebben hierbij namelijk ook een grote rol door slimmer te reizen. Daarmee voorkomen ze extra overlast door de vele geplande werkzaamheden.

Samenwerken aan mobiliteit

De komende jaren wordt er in de regio hard gewerkt aan wegen, bruggen, spoorwegen en tunnels. Er wordt extra wegcapaciteit gemaakt zoals bij de aanleg van de A16 Rotterdam. Ook wordt er gerenoveerd bij onder andere de Heinenoordtunnel of nieuw gebouwd, zoals de vervanging van de Van Brienenoordbrug. Daarnaast worden provinciale- en lokale wegen aangepakt of aangelegd, zoals de N217 en de aanleg van de Rijnlandroute. Tevens wordt gewerkt aan het OV en worden diverse lijnen voor de bus, tram en metro uitgebreid of vernieuwd, zoals bijvoorbeeld de Hoekse Lijn.

Dit alles is nodig om de regio toekomstbestendig te houden. Naar verwachting neemt de bevolking in Zuid-Holland namelijk de komende jaren met 400.000 inwoners toe. Daarvoor zijn woning en arbeidsplaatsen nodig. Kortom, het wordt steeds drukker op straat. Om de regio blijvend bereikbaar te houden, moeten we samen slim omgaan met mobiliteit. Daarmee blijft de leefbaarheid, veiligheid, het economische vestigingsklimaat en de duurzaamheid van onze provincie op peil.

Slimmere afstemming

In lijn met de plannen die de landelijke mobiliteitsalliantie vorige week heeft gepresenteerd, stemmen de partijen de verschillende werkzaamheden nog slimmer op elkaar af. Er komt een gezamenlijk plan om de overlast voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en mensen te verleiden slimmer en anders te reizen. Denk daarbij aan vaker thuiswerken, op andere tijden reizen en of andere vervoersmiddelen kiezen. De bereikbaarheidsaanpak Hoeksche Waard, vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel, is hiervan een goed 1e voorbeeld.

Organisatie

Slimmer werken aan de bereikbaarheid in Zuid-Holland gaat niet vanzelf. Samen met onder meer het Rijk, brancheorganisaties, bedrijfsleven, vervoerders en kennisinstellingen kijkt Rijkswaterstaat op welke wijze deze ambitie het best kan worden georganiseerd.

Rijkswaterstaat start vandaag al met een betere registratie van alle werkzaamheden, voor nu en voor op de lange termijn. Per deelgebied van de provincie wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, om de hinder door alle werkzaamheden in dat gebied te beperken en om structureel ander reisgedrag te stimuleren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande netwerken en overlegcircuits.

(Bron: Rijkswaterstaat)

Terug naar overzicht