Nederland is een echte infra-professor rijker: NGinfra’s wetenschappelijk directeur Wijnand Veeneman is benoemd tot hoogleraar aan de TU Delft!

Wijnands leerstoel heet ‘Governance van infrastructuur en mobiliteit’. “Heel simpel samengevat komt het erop neer infrastructuren zich van eigenstandige netwerken hebben ontwikkeld tot een netwerk van netwerken. Die samenhang betekent iets voor hoe je met elkaar moet beslissen over die netwerken. Maar wat moet je op welke manier precies anders doen? In de afgelopen jaren is daar binnen NGinfra al heel veel kennis voor ontwikkeld en dat leidt mede nu tot deze leerstoel”, aldus de kersverse hoogleraar.

Veenemans ambitie is met wetenschappelijke kennis de praktijk te ondersteunen. “Wetenschappelijk onderzoek doen is geweldig, echte kennis opleveren over hoe het werkt. Mijn grootste drijfveer is dat ik kennis zo lever dat de praktijk, van beleidsmaker, via inframanager, naar gebruiker geholpen wordt bij vragen en uitdagingen. Als ik merk dat mensen in de praktijk concreet iets hebben aan wetenschappelijke kennis, dan word ik heel blij.”

Terug naar overzicht