Building cooperation capabilities for improving resilience and optimizing joint maintenance in future infrastructures

Hoe kunnen infrabeheerders de besluitvorming bij infrastructurele onderhouds- en vernieuwingsprojecten beter afstemmen?

“Als infrabedrijven hun planning en besluitvorming beter met elkaar in lijn brengen, leidt dat uiteindelijk tot minder overlast voor de burger en meer efficiëntie. Prof. dr. Dirk Pieter van Donk

download de leaflet hier

Verschenen artikelen:
maart 2022 – Teams moeten bewuster omgaan met informatie-overload
juni 2022 – Onderzoek naar succesvol samenwerken

Terug naar overzicht