Datadeling zonder restricties

AUTEURS SASKIA LAVRIJSSEN, BRENDA ESPINOZA-APRAÉZ, TOM ABEN (ALLE DRIE TILBURG UNIVERSITY)

Eén van de basisvereisten voor een goed functionerende system of systemsaanpak is (onbelemmerde) datadeling tussen samenwerkende infrastructuurbeheerders. Zij kunnen pas samen resultaat behalen indien zij bereid zijn om openheid van zaken te geven, mede door middel van datadeling. Efficiënt onderhoud van een belangrijk verkeersknooppunt kan bijvoorbeeld pas gerealiseerd worden als de technische data van kritieke onderdelen, gebruiksdata van het knooppunt, omgevingsdata zoals weersomstandigheden en uitgevoerde (herstel)werkzaamheden in het verleden bekend zijn bij alle betrokken partijen. In de praktijk worden al deze data door verschillende partijen verzameld, waardoor datadeling onvermijdelijk wordt voor goed resultaat.

De eerste vraag die we onszelf moeten stellen is: wat is data? Wat bedoelen we hiermee? Praten we alleen over de ruwe data uit sensoren? Of vallen hier ook de algoritmes onder die van ruwe data bruikbare informatie kunnen creëren? Naast het begrip van data is de volgende belangrijke vraag: is het inderdaad noodzakelijk om data met elkaar te delen binnen de infrasector?

Het LONGA VIA (Legal & Organizational Network & Governance Aspects of Data-Driven Innovations in Infrastructure Management) onderzoek richt zich op twee aspecten die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van datadeling tussen infrabeheerders zonder restricties – het organisatorische en het juridische aspect. Ondanks de vele mogelijkheden op technisch gebied is men binnen de infrasector nog steeds terughoudend met het op grote schaal delen van data. Door dieper in te zoomen op organisatorische en juridische aspecten kan een completer beeld gecreëerd worden van de eventuele restricties die datadeling (kunnen) belemmeren. Deze twee aspecten zijn ook de focus van de interactieve sessie georganiseerd in het kader van het LONGA VIA onderzoek tijdens het InfraTrends congres. De onderzoekers gingen eerst samen met het publiek na wat data nou eigenlijk is en hoe belangrijk het is om deze te delen. Vervolgens kwamen de volgende twee punten aan bod:
• Vanuit organisatorisch oogpunt is de discussie geopend over de waarde van data en de potentiële organisatorische aspecten die datadeling op grote schaal verhinderen. Denk daarbij onder andere aan bestaande contracten en de mate waarin mensen in staat zijn grote aantallen data te verwerken.
• Vanuit juridisch oogpunt is de discussie geopend over de vraag wie welke data kan bezitten, welke bestaande juridische kaders datadeling verhinderen en welke juridische kaders eventueel opgesteld dienen te worden om datadeling te bevorderen.

Terug naar overzicht