Crisislab heeft in opdracht van TC SIVOON een onderzoek uitgevoerd naar het risico bij het uitvoeren van handboringen in gebieden met een aannemelijke kans op aanwezigheid van onontplofte oorlogsresten (OO) (OO-verdacht gebied). Het doel van dit onderzoek was om te komen tot een proportionele risicoanalyse voor werkzaamheden met handboringen.

Lees hier de rapportage handboringen in OO verdacht gebied.

Terug naar overzicht