Met infrastructuur op weg naar Brede Welvaart

‘Het Bruto Nationaal Product voorbij’

De laatste jaren gaan in de samenleving steeds meer stemmen op om ‘groei’ breder te definiëren dan uitsluitend economisch. Er klinken vragen over de impact van economische groei op bijvoorbeeld klimaat, duurzaamheid, werkgelegenheid en eerlijke verdeling van de groei in de samenleving. Ook beheerders van infrastructuur stellen zichzelf die vragen. Het besef leeft dat infrastructuur een bredere waarde heeft voor de samenleving dan alleen ‘het faciliteren van economische groei’. Hoe duid je de brede impact van infrastructuur? Zijn er ongemakkelijke waarheden die we onder ogen moeten zien?

Op 22 april 2021 lanceerden elf infrabeheerders het Verbond Brede Welvaart, waarin zij verklaren dat zij hun impact op mens en omgeving meetbaar willen maken. Zij willen stappen zetten naar een andere economie, met meer oog voor ecologie en sociaal-maatschappelijk welzijn.

Hoe doe je dat in de praktijk? In opdracht van NGinfra, onder auspiciën van dr. Vincent de Gooyert vergeleek Dynamundo-onderzoeker Henry Bartelet landen die vooroplopen in het agenderen en realiseren van Brede Welvaart, de koplopers. Hier kun je het volledige onderzoek lezen.

Terug naar overzicht