NWO onderzoeken

Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuren in Nederland vraagt onder andere om betere afstemming tussen verschillende partijen, innovatief gebruik van datastromen, nieuwe businessmodellen en flexibiliteit. Om aan deze uitdaging tegemoet te komen werkt NGinfra samen met het NWO om de infrastructuur in Nederland adequaat te laten inspelen op de veranderingen van nu en in de toekomst.

Het doel van de eerste ronde van het vraaggestuurde onderzoeksprogramma ‘Responsive Innovations’ is het ontwikkelen van nieuwe kennis over responsieve infrastructuur, het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking tussen infrastructuren en het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk. In de projecten werken de onderzoekers en de infrabeheerders van NGinfra nauw samen zodat onderzoek en praktijk nauw op elkaar aangesloten zijn en kennisdeling al tijdens de uitvoering van het onderzoek kan plaatsvinden. Er zijn op dit moment zes lopende onderzoeken. De leaflets van deze onderzoeken vindt u hieronder.

De onderzoeken:

Hoe kunnen infrabeheerders de besluitvorming bij infrastructurele
onderhouds- en vernieuwingsprojecten beter afstemmen?

Onderzoek COOPERATION CAPABILITIES_Van Donk

Hoe kunnen we bestaande datastromen benutten om infrastructuurprojecten beter in te richten?

Onderzoek DATASTREAMS_Bakker

Hoe kunnen assenmanagementbelangen beter worden geborgd bij innovatieve, onderling verbonden infravervangingsprojecten?

Onderzoek DtoMII_De Bruijne

Hoe kunnen we barrières wegnemen om datagedreven innovaties te benutten voor infrabeheer?

Onderzoek LONGA VIA_Lavrijssen

Welke kansen liggen er voor infrabeheerders om gezamenlijk te investeren?

Onderzoek RITRI_Hartmann

Wat zijn de beste coördinatieoplossingen voor complexe, ondergrondse vraagstukken?

Onderzoek SUBIN_Van Marrewijk

Houd onze website en LinkedIn in de gaten voor updates over de onderzoeken.

Terug naar overzicht