Alliander is een netwerkbedrijf. Wij zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Door ons netwerk continu te verbeteren, bereiden we ons voor op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Liandon en Allego. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties.

Ga naar de website van Alliander