Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. We investeren in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, in nieuw haventerrein, in openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart. Het doel van Havenbedrijf Rotterdam is versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau.

Ga naar de website van Port of Rotterdam