Impactmeten

Het project Impactmeten heeft als doel om meten en sturen op maatschappelijke impact een gewoonte te maken. Kern van het project is om de maatschappelijke impact van onze infrapartners in beeld te krijgen. Op deze manier geven we onze infrapartners meer grip om de grootst haalbare maatschappelijke impact te maken. Het project Impactmeten omvat zowel het in kaart brengen van maatschappelijke impact en de inrichting van governance op deze impact.

Het project Impactmeten kent een drietal onderdelen:

  1. Inrichten impactmeten

In samenwerking met het Impact Institute worden aan de hand van 6 kapitalen de maatschappelijke impact van de NGinfra partners gekwalificeerd en deels gekwantificeerd met als doel om de impact op een uniforme wijze te rapporteren op maatschappelijke waarde creatie.

Inmiddels zijn de Impact Journeys binnen Schiphol, Port of Rotterdam en Vitens afgerond. Hieruit is het sectorrapport ‘Impactmeten in infrastructuur: Naar meer maatschappelijke waarde’ voortgekomen.

2. Inrichten governance op coëfficiënten

Op basis van meet-coëfficiënten van Impact- en MKBA-berekeningen wordt in samenspraak met de NGinfra partners goede, transparante en eenduidige governance ingericht.

3. Tweetal baseline studies

In dit onderdeel worden per organisatie baselines per organisatie bepaalt op het gebied van klimaat en sociale ongelijkheid. Alliander heeft in 2019 reeds klimaat baselines bepaald voor de organisatie. De kennis en ervaring hiervan worden toegepast op de andere infrapartners. In samenwerking met TU Delft en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zullen er baselines bepaald worden op het gebied van sociale ongelijkheid.

Meer weten over het project Impact Journey?

Neem contact op via communicatie@NGinfra.nl

Terug naar overzicht