Systeem Overstijgende Data-gedreven Impact-cases (SODI)

SODI staat voor Systeem Overstijgende Data-gedreven impact-cases. Kern van het project is om op basis van bestaande behoeftes vanuit onze infrapartners onderzoek te doen naar technische, juridische en organisatorische mogelijkheden om informatie en data te delen op een zodanige wijze dat de impact op elkaars functioneren bepaald kan worden. Dit noemen we ‘impact cases’.

NGinfra heeft alle partnerorganisaties gevraagd om use-cases in te brengen. Hieruit is een selectie gemaakt waarbij is gekeken naar maatschappelijke en financiële impact en de realiseerbaarheid van de case. De geselecteerde use-cases worden de komende maanden uitgewerkt aan de hand van technische en organisatorische randvoorwaarden. Dit resulteert in een plan van aanpak om de use-cases daadwerkelijk te realiseren. Dit wordt gedaan in drie fases:

  • Uitzoeken welke data al beschikbaar is, welke organisaties er nog meer bij betrokken zijn of betrokken kunnen worden, wie de data-eigenaren zijn en welke belemmeringen er op dit moment zijn.
  • Uitzoeken welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn en kijken naar de veiligheids- en kwaliteitseisen rondom het data delen. Ook zoeken we antwoord op de vragen: wie mag waar en wanneer bij de data komen? Onder welke voorwaarden? Wat zijn de juridische consequenties?
  • Op basis van de geselecteerde use-cases worden de plannen van aanpak uitgewerkt om daadwerkelijk te kunnen starten met het delen van data en informatie.

Meer weten over het SODI project?

Mail uw vragen naar communicatie@NGinfra.nl

Terug naar overzicht