Data over infrastructuur is essentieel om de toekomst van onze infrastructuur veilig te stellen. Door data te delen kunnen we bijvoorbeeld in een 4D GIS model verschillende netwerken van de deelnemende netwerkbeheerders inzichtelijk maken. Dit kunnen we ook doen voor werkzaamheden of calamiteiten die in een bepaald gebied gebeuren, zodat we meteen helder hebben welke netwerkbeheerders in actie moeten/kunnen komen.

Big data, datastandaardisatie en kwaliteit van data worden steeds belangrijker om analyses en ontwerpbeslissingen op te baseren. Op dit gebied is veel kruisbestuiving mogelijk tussen netbeheerders. Het themacenter data wisselt kennis uit over data(-analyse) en werkt samen aan verbetering van data deling en management.