Het veiligstellen digitale systemen binnen de infrastructuur is essentieel om de toekomst van onze infrastructuur veilig te stellen. Het TC Security doet onderzoek naar de samenwerking op het gebied van cyber security.