Het veiligstellen digitale systemen binnen de infrastructuur is essentieel om de toekomst van onze infrastructuur veilig te stellen. Het TC security wisselt kennis uit over (cyber-)security en werkt samen aan het scheppen van kaders voor veilige data-uitwisseling. Focuspunten hierbij zijn het scheppen van kaders voor (cyber-)security en data-uitwisseling, onderlinge kennisdeling inzake (cyber-)security, actualiteiten en incidenten. Maar ook de kennisdeling inzake opzet en inrichting van een SOC, het bevorderen van efficiency: bijvoorbeeld door middel van gezamenlijk volgen van cyber security trainingen (kostenaspect) en afspreken wat we wel en niet delen.