Pagina's

Brede Welvaart

 
 
 

Infrastructuur ontwikkelen voor duurzame en inclusieve samenleving

Om sterker uit de coronacrisis te komen, zetten de infrabedrijven stappen op weg naar een ándere economie, met meer oog voor ecologie en sociaal-maatschappelijk welzijn. Initiatiefnemers NGinfra (Next Generation Infrastructures) en Groene Netten/MVO Nederland hebben samen het Verbond van Brede Welvaart opgezet als eerste stap.

In het Verbond Brede Welvaart verklaren de deelnemende infrabedrijven dat zij optimaal willen bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale samenleving. Infrastructuur is met zijn netwerken van o.a. wegen, spoorwegen, elektriciteit en drinkwater een belangrijke basis voor onze economie en samenleving.

Transitie naar ándere economie

De pandemie geeft aanleiding voor heroriëntatie op de maatschappelijke taak van de infrabeheerders. Niet alleen als basis voor de economie, maar ook als basis voor duurzaamheid, natuurherstel en sociale kwaliteit; brede welvaart. Infrabeheerders voelen zich mede verantwoordelijk voor de transitie naar die ándere economie.

Van oudsher hebben infrabedrijven de opdracht om de maatschappij te faciliteren bij economische groei: het leveren van maximale betrouwbaarheid tegen zo min mogelijk kosten. Maar betrouwbaarheid en kosten zijn slechts een deel van de brede impact die infrastructuur heeft, zo menen de infrabeheerders. Dit vereist een verschuiving van oriëntatie op economische groei naar maatschappelijke impact.

Met het Verbond van Brede Welvaart zeggen de ondertekenaars toe:

  • zich jaarlijks publiekelijk te verantwoorden over hun bijdrag aan de brede welvaartsontwikkeling;
  • intensiever te gaan samenwerken met als doel investeringen in infrastructuur ten goede te laten komen aan een gebalanceerde economische ontwikkeling;
  • actief bij te dragen aan een maatschappelijke dialoog over brede welvaart om samen een ‘nieuw verhaal’ te ontwikkelen voor een veerkrachtiger en duurzamer economie.

Lancering 22 april

Op donderdag 22 april is het Verbond Brede Welvaart gelanceerd met een webinar onder leiding van Rens de Jong. Alliander, Vitens, Enexis Groep, Gasunie, Stedin, ProRail, Tennet, Port of Amsterdam, SchipholGroup, NGinfra en Groene Netten/MVO Nederland leggen uit wat Brede Welvaart voor hen betekent en waarom zij zich als eerste aansluiten bij het Verbond Brede Welvaart.
Brede Welvaart omvat, eenvoudig gezegd, alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het bij brede welvaart om gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, politieke uitingsvrijheid, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.

In de uitzending zijn de volgende zaken besproken:
1. Wat is de maatschappelijke waarde van wat we doen? Hoe zet je stappen naar een economie waarin natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal net zo belangrijk zijn als financieel kapitaal?
2. Hoe gaan we op weg naar die andere economie. Welke afwegingen komen daarbij kijken?
3. Welke leiderschap hoort daarbij? Hoe maak je andere keuzes die waarde toevoegen aan brede welvaart?

Bekijk de onderstaande aftermovie voor enkele highlights van de uitzending.

 

Wil je de gehele uitzending terugkijken? Volg deze link:
https://tv.elba-rec.nl/uitzending/ng-infra/welkom

Nieuws over Brede Welvaart

 
22-04-2021
’Meer doelen dienen dan alleen economische groei’
Bekijk artikel
 
11-03-2021
Brede Welvaart heeft het momentum
Bekijk artikel
 
02-02-2021
Jaarbericht NGinfra: op weg naar brede welvaart
Bekijk artikel

Meer weten over Brede Welvaart?

Hieronder vind je meer achtergrond informatie over Brede Welvaart en het Verbond van Brede Welvaart.

Of neem contact op via: info@verbondbredewelvaart.nl