Pagina's

MOVICI

MOdelling and Visualizing Critical Infrastructures (MOVICI)

Per 1 januari 2020 is het eerder onder Alliander opererende simuleringsplatform SIM-CI de gelederen van Next generation Infrastructures (NGinfra) komen versterken onder de nieuwe naam MOVICI (MOdelling and Visualizing Critical Infrastructures)

Weg, spoor, havens, vliegvelden, elektriciteit, gas, water, riolering, telecom en data; onze samenleving draait op infrastructuur. De netwerken liggen dicht bij elkaar. Infrastructuren zijn bovendien afhankelijk van elkaar. Werkzaamheden bij de één, hebben impact op de ander. Het softwareplatform van MOVICI visualiseert de cross sectorale use-cases van de NGinfra partners en rekent die door. MOVICI geeft met infrastructuurdata en rekenmodellen van de NGinfra partners inzicht in kansen en risico’s.

Om besluitvorming over infrastructuur nog sterker te onderbouwen, is het van belang om toekomstscenario’s te modelleren aan de hand van zoveel mogelijk data en modellen uit diverse infrastructuren en daarvan simulaties te maken. NGinfra beschikt via zijn partners Port of Rotterdam, Schiphol, Vitens, Alliander, ProRail en Rijkswaterstaat over een breed scala aan data en MOVICI heeft de tools om te simuleren en te visualiseren.

De voortsnellende digitalisering, de energietransitie en de verstedelijking veranderen en beïnvloeden (het gebruik) van infrastructuur. Door in (met data en modellen onderbouwde) simulaties te kunnen laten zien hoe, waar en wanneer infrastructuren op elkaar ingrijpen, wordt de onderbouwing van keuzes over infrastructuur sterker. Infrastructuur voegt waarde toe aan onze economie en de samenleving. Met geïntegreerde besluiten, niet over elke infrastructuur apart maar over het systeem als totaal, zal infrastructuur zijn waarde voor economie en samenleving verder kunnen vergroten

 
 
 

MOVICI

MOdelling and Visualizing Critical Infrastructures (MOVICI)

Per 1 januari 2020 is het eerder onder Alliander opererende simuleringsplatform SIM-CI de gelederen van Next generation Infrastructures (NGinfra) komen versterken onder de nieuwe naam MOVICI (MOdelling and Visualizing Critical Infrastructures)

Weg, spoor, havens, vliegvelden, elektriciteit, gas, water, riolering, telecom en data; onze samenleving draait op infrastructuur. De netwerken liggen dicht bij elkaar. Infrastructuren zijn bovendien afhankelijk van elkaar. Werkzaamheden bij de één, hebben impact op de ander. Het softwareplatform van MOVICI visualiseert de cross sectorale use-cases van de NGinfra partners en rekent die door. MOVICI geeft met infrastructuurdata en rekenmodellen van de NGinfra partners inzicht in kansen en risico’s.

Om besluitvorming over infrastructuur nog sterker te onderbouwen, is het van belang om toekomstscenario’s te modelleren aan de hand van zoveel mogelijk data en modellen uit diverse infrastructuren en daarvan simulaties te maken. NGinfra beschikt via zijn partners Port of Rotterdam, Schiphol, Vitens, Alliander, ProRail en Rijkswaterstaat over een breed scala aan data en MOVICI heeft de tools om te simuleren en te visualiseren.

De voortsnellende digitalisering, de energietransitie en de verstedelijking veranderen en beïnvloeden (het gebruik) van infrastructuur. Door in (met data en modellen onderbouwde) simulaties te kunnen laten zien hoe, waar en wanneer infrastructuren op elkaar ingrijpen, wordt de onderbouwing van keuzes over infrastructuur sterker. Infrastructuur voegt waarde toe aan onze economie en de samenleving. Met geïntegreerde besluiten, niet over elke infrastructuur apart maar over het systeem als totaal, zal infrastructuur zijn waarde voor economie en samenleving verder kunnen vergroten