Themacenters

Om op een gestructureerde manier kennis over infrastructuur te delen, hebben we thema’s en de daarbij horende themacenters samengesteld.

Aan de hand van vier thema’s, wisselen verschillende deskundigen van onze partnerorganisaties (ProRail, Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Vitens en Schiphol) hun kennis, uitdagingen en visies uit over de toekomst van infrastructuur. Voor elk thema bestaat er een themacenter. In de themacenters wordt er ook gezamenlijk aan projecten gewerkt en worden er concrete projecten ontwikkeld.
Met onze gezamenlijke kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, voeden we de dialoog over infrastructuur.

 
 

SIVOON

 

Toekomst verkennen

 

Waarde van infrastructuur

 

Data

 

Security

 

Beschikbaarheid