Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft een levensduur die langer is dan de snelheid waarmee nieuwe (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is de huidige infrastructuur nog wel passend bij toekomstige behoeften van de samenleving? Hoe ziet een flexibele Nederlandse infrastructuur eruit, die voldoet aan de veranderende wensen van onze maatschappij’? Waar antwoorden op deze vragen nog moeten worden gevonden, neemt de kennis over de fysische leefomgeving zoals klimaatverandering juist toe. Hoe anticiperen we als infrabeheerders op deze kennis? En hoe gaan we om met ruimtelijke inpassing in een land waar ruimte steeds schaarser wordt? Binnen het thema Toekomst Verkennen worden door kennisontwikkeling, het inzichtelijk maken van trends, toetsing van methoden en technieken, workshops en publicaties antwoorden gezocht op deze en andere vragen van de toekomst.