Over ons

 

In Nederland vinden we het normaal dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat je de kachel kunt aanzetten wanneer je het koud hebt.

Voor corona de wereld in zijn greep kreeg, was het normaal om de auto of de trein te pakken en via Schiphol de hele wereld te bereizen. Onze infrastructuur was er gewoon en is er nog steeds, al is het gebruik gewijzigd. We reizen zelf misschien veel minder nu, maar pakketbezorgers rijden af en aan om onze op internet bestelde spullen thuis te bezorgen. We staan er niet bij stil dat die gisteren aankwamen in de haven van Rotterdam.

Om nog maar niet te spreken van alle digitale tools waarmee we in korte tijd meer dan vertrouwd zijn geraakt.

 
 
 

Wat is NGinfra

Een goede infrastructuur is een belangrijke basis voor onze economie en kwaliteit van leven. Door samen onderzoek te doen, van elkaar te leren en samen in te spelen op trends en veranderingen, houden we dat ook zo. We hebben namelijk allemaal te maken met dezelfde uitdagingen als urbanisatie, digitalisering en de energietransitie. Omdat netwerken verbonden zijn en afhankelijk van elkaar is het slim om daar samen op in te spelen.

Daarom hebben Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens besloten om de handen ineen te slaan en samen te kijken naar de beste oplossingen voor de infrastructuur van de toekomst. Onder de naam NGinfra, die staat voor Next Generation Infrastructures, delen en creëren we kennis, kunde, wetenschappelijke onderzoeken, visies, werkwijzen en opinies, met elkaar en denken we alsof we één infrabedrijf zijn.

 
 
 

Samen vraagstukken oppakken is niet alleen goedkoper, maar levert ook meer op. Niet alleen voor de aangesloten infrabeheerders maar vooral voor onze maatschappij. Het oppakken van vraagstukken doen we aan de hand van vier themacenters. In de themacenters wordt er ook gezamenlijk aan projecten gewerkt en worden er concrete projecten ontwikkeld. Met onze gezamenlijke kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, voeden we de dialoog over infrastructuur.

Door een dialoog met de samenleving aan te gaan, blijven we anticiperen op trends/maatschappelijke ontwikkelingen en zetten we de maatschappij aan tot denken. Wat heeft onze maatschappij nodig als het gaat om de infrastructuur van morgen? Dat is waar wij elke dag mee bezig zijn.

Samen vooruitkijken als het gaat om de toekomst van onze infrastructuur. Samen werken aan de Next Generation of Infrastructures.

 

Creating responsive connections

Organisatie

Bestuur

Pier Eringa

Voorzitter & CEO bij Transdev Nederland

Daan Schut

Chief Transition Officer Alliander

John Voppen

CEO ProRail

Birgit Otto

COO Schiphol Group

Marlouke Durville

Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat

Marike Bonhof

Directie Vitens

Ronald Paul

COO Havenbedrijf Rotterdam

Programmaraad

Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund en geadviseerd door een actieve Programmaraad waarin alle initiatiefnemers zijn vertegenwoordigd.

 • Bas van der Kallen
  Programma Manager Cost Saving Alliander
 • Monique Domsdorf
  Directeur Assetmanagement Havenbedrijf Rotterdam
 • Giel Jurgens
  Asset Owner Havenbedrijf Rotterdam
 • Karel van Gils
  Directeur Innovatie en technische vernieuwing ProRail
 • Michelle Spaas
  Programmamanager Innovatie ProRail
 • Herma de Wilde
  Directeur Netwerkkwaliteit en Kaders Rijkswaterstaat
 • Jenne van der Velde
  Strategisch Adviseur Rijkswaterstaat
 • Mirjam de Boer
  Directeur Asset Management Schiphol Group
 • Drik-Jan Rebel
  Senior Manager Safety and Compliance ASM Schiphol Group
 • Rian Kloosterman
  Programmamanager Strategisch Assetmanagement Vitens
 • Jan Gooijer
  Innovatie Manager Vitens

Programmabureau

Het Programmabureau geeft uitvoering aan de plannen en besluiten van het Stichtingsbestuur. De maatschappelijke relevantie wordt geborgd door de algemeen directeur. De wetenschappelijke directie is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksprogramma. Het programmabureau bestaat uit de volgende mensen

 • Aernout van der Bend
  Algemeen directeur
 • Wijnand Veeneman
  Wetenschappelijke directie
 • Margot Weijnen
  Wetenschappelijke directie
 • Jan-Willem Weststrate
  Programma- en procesmanager
 • René de Kwaadsteniet
  Programma- en procesmanager
 • Jenne van der Velde
  Directeur doen-projecten
 • Marian van den Akker
  Communicatie- en procesadviseur
 • Felicita Viglietti
  Financiele administratie
 • Marcel Bayer en Ronald Bruins
  Communicatieadvies en vakredactie Elba\REC
 • Irma Wigmans
  Secretariaat
 • Frank Manders
  Secretaris themacenter
 • Helen Nieuweboer
  Secretaris themacenter

NGinfra is een samenwerking van:

De volgende editie is op: 9 oktober 2020

Online congres | Energie en OV-sector, samen naar een duurzame toekomst

Datum: Vrijdag 09 oktober 2020

Tijd:13.30 tot 17.00 uur

Locatie: Online, Thuis, Voor je beeldscherm

Binnen het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (PDOVS) werken openbaarvervoersbedrijven, de energiesector en overheden samen aan het verder verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening. Met diverse best practices en ambities inspireren we elkaar. We brengen knelpunten in kaart die het waarmaken van onze ambities belemmeren en bespreken hoe we die kunnen wegnemen.

Dit online congres wordt georganiseerd door PDOVS met ondersteuning van NGinfra en Railforum. We richten ons deze middag op twee van de zeven PDOVS transitiepaden te weten:

 1. Energievoorziening, de inkoop van hernieuwbare energie en eigen opwekking.
 2. Zero emissie-bussen, de vermindering van CO2 uitstoot door bussen.

Programma:

14:00 uur – Talkshow o.l.v. Rogier van Elshout met: Sascha Göddeke, Directeur duurzaamheid NS | Koen Eising,  CSR director Alliander | Pier Eringa, CEO Transdev en voorzitter NGinfra | Maurice Unck, CEO RET | Olof van der Gaag,  Directeur NVDO | Bert Klerk ,Voorzitter Nationale Agenda Laadinfrastructuur

14:45 uur – Pauze

15:00 uur – Break-outsessie | Ronde 1

15:35 uur – Break-outsessie | Ronde 2

16:05 uur – Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Meer informatie en aanmelden
De volgende editie is op: 15 september 2021

ISNGI 2021

Na Wollongong (Australië), Wenen, Washington, Londen en Buenos Aires is het in 2021 aan Nederland om het ISNGI te hosten. Het doel van dit symposium is om resultaten en bevindingen van wereldwijd onderzoek naar de toekomst van infrastructuur te delen. Tijdens dit symposium komen internationale infrastructuur professionals, de wetenschap en de praktijk bij elkaar om nieuwe kennis op te doen en strategieën te bedenken. Strategieën die de internationale infrastructuur moeten verbeteren en daardoor de welvaart stimuleren.

Meer informatie en aanmelden