Over ons

 
 
 
 

Wat is NGinfra

Een goede infrastructuur is een belangrijke basis voor onze economie en kwaliteit van leven. In Nederland vinden we het normaal dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat je de kachel kunt aanzetten wanneer je het koud hebt. Door samen onderzoek te doen, van elkaar te leren en samen in te spelen op trends en veranderingen, houden we dat ook zo. We hebben namelijk allemaal te maken met dezelfde uitdagingen als urbanisatie, digitalisering en de energietransitie. Omdat netwerken verbonden zijn en afhankelijk van elkaar is het slim om daar samen op in te spelen.

Daarom hebben Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens besloten om de handen ineen te slaan en samen te kijken naar de beste oplossingen voor de infrastructuur van de toekomst. Onder de naam NGinfra, die staat voor Next Generation Infrastructures, delen en creëren we kennis, kunde, wetenschappelijke onderzoeken, visies, werkwijzen en opinies, met elkaar en denken we alsof we één infrabedrijf zijn.

 
 
 

Samen vraagstukken oppakken is niet alleen goedkoper, maar levert ook meer op. Niet alleen voor de aangesloten infrabeheerders maar vooral voor onze maatschappij. Het oppakken van vraagstukken doen we aan de hand van zes themacenters. Met onze gezamenlijke kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, voeden we de dialoog over infrastructuur.

Door een dialoog met de samenleving aan te gaan, blijven we anticiperen op trends/maatschappelijke ontwikkelingen en zetten we de maatschappij aan tot denken. Wat heeft onze maatschappij nodig als het gaat om de infrastructuur van morgen? Dat is waar wij elke dag mee bezig zijn.

Cross sectoraal samenwerken aan één infrasysteem, samen nieuwe kennis ontwikkelen, delen en toepassen, in dialoog met de samenleving en samen doen. NGinfra wil de gezaghebbende gesprekspartner zijn die al vanzelfsprekend wordt geraadpleegd over cross sectorale infrastructuurvraagstukken. Onze ambitie voor de toekomst en hoe we die willen realiseren, leest u in het Actieplan 2020-2024.

Samen vooruitkijken als het gaat om de toekomst van onze infrastructuur. Samen werken aan de Next Generation of Infrastructures.

 

Creating responsive connections

Organisatie

Bestuur

Pier Eringa

Voorzitter & CEO bij Transdev Nederland

Daan Schut

Chief Transition Officer Alliander

Boudewijn Siemons

COO Havenbedrijf Rotterdam

John Voppen

CEO ProRail

Birgit Otto

COO Schiphol Group

Marlouke Durville

Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat

Marike Bonhof

Directie Vitens

Programmaraad

Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund en geadviseerd door een actieve Programmaraad waarin alle initiatiefnemers zijn vertegenwoordigd.

 • Bas van der Kallen
  Programma Manager Cost Saving Alliander
 • Monique Domsdorf
  Directeur Assetmanagement Havenbedrijf Rotterdam
 • Giel Jurgens
  Asset Owner Havenbedrijf Rotterdam
 • Karel van Gils
  Directeur Innovatie en technische vernieuwing ProRail
 • Michelle Spaas
  Programmamanager Innovatie ProRail
 • Herma de Wilde
  Directeur Netwerkkwaliteit en Kaders Rijkswaterstaat
 • Jenne van der Velde
  Strategisch Adviseur Rijkswaterstaat
 • Mirjam de Boer
  Directeur Asset Management Schiphol Group
 • Drik-Jan Rebel
  Senior Manager Safety and Compliance ASM Schiphol Group
 • Rian Kloosterman
  Programmamanager Strategisch Assetmanagement Vitens
 • Jan Gooijer
  Innovatie Manager Vitens

Programmabureau

Het Programmabureau geeft uitvoering aan de plannen en besluiten van het Stichtingsbestuur. De maatschappelijke relevantie wordt geborgd door de algemeen directeur. De wetenschappelijke directie is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksprogramma. Het programmabureau bestaat uit de volgende mensen

 • Aernout van der Bend
  Algemeen directeur
 • Wijnand Veeneman
  Wetenschappelijke directie
 • Margot Weijnen
  Wetenschappelijke directie
 • Jan-Willem Weststrate
  Programma- en procesmanager
 • René de Kwaadsteniet
  Programma- en procesmanager
 • Jenne van der Velde
  Directeur doen-projecten
 • Marian van den Akker
  Communicatie- en procesadviseur
 • Felicita Viglietti
  Financiele administratie
 • Marcel Bayer en Ronald Bruins
  Communicatieadvies en vakredactie Elba\REC
 • Irma Wigmans
  Secretariaat
 • Helen Nieuweboer
  Secretaris themacenter
 • Klaske van der Veen
  Secretaris themacenter
 • Yvette van der Velde
  Secretaris themacenter

NGinfra is een samenwerking van: