Hoe ontwerpt Vitens infrastructuur met een lange levensduur in een wereld vol onzekerheid?

Rian Kloosterman en Vincent de Gooyert hebben hierover een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Water Governance. Het artikel sluit perfect aan op de thematiek van ons themacenter toekomst verkennen.

Leest het artikel op pagina 50 t/m 53

Water en governance

Terug naar overzicht