Infrabeheerders zien het als hun verantwoordelijkheid om op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met de infrastructuur. Met het oog op veiligheid, betrouwbaarheid, leveringszekerheid, uniformiteit en transparantie zijn infrabeheerders zich bewust van risico’s in de bodem, nu en in de toekomst. Dat geldt in het bijzonder als het gaat om veiligheid bij de opsporing van explosieven. Zo luidt in een notendop de missie van het samenwerkingsverband SIVOON, wat staat voor Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland.