Infrabeheerders zien het als hun verantwoordelijkheid om op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met de infrastructuur. Met het oog op veiligheid, betrouwbaarheid, leveringszekerheid, uniformiteit en transparantie zijn infrabeheerders zich bewust van risico’s in de bodem, nu en in de toekomst. Dat geldt in het bijzonder als het gaat om veiligheid bij de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (OO). Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland (SIVOON) is een samenwerkingsverband van Infrabeheerders om een eenduidig en proportioneel beleid tot stand te brengen op het gebied van OO.