Infrastructuur heeft een veel verderstrekkende invloed op de samenleving dan op basis van de primaire functionaliteit wordt verwacht. In dialoog met de samenleving wil TC Waarde van Infrastructuur helpen om strategische en politiek gevoelige afwegingen scherp te krijgen. Bij het sturen van organisaties is er vooral veel aandacht voor financieel en geproduceerd kapitaal. Voor andere waarden – intellectueel, menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal – is veel minder aandacht. Ook op die andere waarden hebben organisaties impact. Neem duurzaamheid en CO2: infrabeheerders doen al veel. De manier waarop zij daar rekenschap van geven, is niet eenduidig.

Als eerste willen we in dit themacenter de manieren van het meten van de impact van infrastructuur met elkaar delen en op één lijn krijgen. Vervolgens kunnen we aan de hand van eenduidige baselines – die aangeven wat minimaal moet gebeuren om bijvoorbeeld een CO2-doelstelling te bereiken – de waardeontwikkeling richten. Om daar tenslotte op te kunnen sturen. In het themacenter waarde van infrastructuur zoeken we naar standaardisatie en validatie om op een eenduidige manier de brede impact van infra te verwoorden naar de samenleving (impact reporting).