Na zes jaar verlaat Aernout van der Bend eind dit jaar NGinfra. Sinds 2016 was hij algemeen directeur. “Het is tijd voor een nieuwe stap”, vindt hij. “Voor NGinfra wordt het tijd om zich te bezinnen op het programma na 2024; dan loopt het huidige Actieplan af. Na de Actieplannen 2015-2019 en 2020-2024 is het voor mij een mooi moment om het stokje door te geven.”

Een uniek kenmerk van NGinfra is de nauwe samenwerking tussen wetenschap en infrapraktijk. Onder Van der Bends leiding ontwikkelde die zich van met name aanbodgericht – van wetenschap naar praktijk –  naar veel meer vraaggestuurd – van praktijk naar wetenschap – . Vraagstukken die de zes NGinfra partners delen, worden gezamenlijk uitgezet bij vrijwel alle universiteiten in Nederland.
Aernout van der Bend maakte zich bovendien sterk voor de profilering van het gedachtegoed van NGinfra. “We hebben de samenhang en de afhankelijkheden tussen de verschillende infrastructuurnetwerken onder de aandacht gebracht en de system-of-systems aanpak geagendeerd. De Movici tool kan worden gebruikt en is tegelijkertijd verder in ontwikkeling,”, blikt Van der Bend terug.
Ook trots is Van der Bend op het International Symposium for Next Generation Infrastructure, afgelopen september in WTC Rotterdam met NGinfra als host. “Daar werd eens te meer duidelijk dat vraagstukken over klimaat en duurzaamheid, digitalisering en inclusiviteit overal actueel zijn. Met keynotes van bijvoorbeeld Samantha Stratton-Short van de United Nations en Stéphane Hallegatte van de Worldbank werd duidelijk dat bij die organisaties al andere afwegingen worden gemaakt. Niet altijd gaan voor de grootste financiële winst, maar ook afwegen wat een project bijdraagt aan de Sustainable Development Goals en hoeveel mensen ermee worden geholpen.”
“Persoonlijk ben ik er trots op dat NGinfra de maatschappelijke en sociale waarde van infrastructuur op de kaart heeft gezet. Infrastructuur is zoveel meer dan alleen een percentage toegevoegde waarde aan het Bruto Nationaal Product. Infrastructuur kan veel meer dan nu een aanjager zijn voor brede welvaart. Het is de basis voor vrijwel alles wat in onze samenleving gebeurt; infrastructuur verbindt ons letterlijk en figuurlijk. ”

De komende jaren wil Van der Bend zich blijven inzetten voor infrastructuur, bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Eind 2022 neemt hij afscheid van NGinfra. Het NGinfra bestuur heeft Elisabeth van Opstall aangetrokken als zijn opvolger. Met ingang van 1 november is zij officieel van start gegaan. Van Opstall heeft een achtergrond in publiek private samenwerking in combinatie met onderzoek en wetenschap. Zij heeft afgelopen vier jaar met succes SmartPort geleid en heeft veel zin in de samenwerking binnen NGinfra.

 

Terug naar overzicht