De droogte zet door

Al sinds medio maart 2020 is het overwegend droog. Op dit moment hebben we dan ook te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort ooit in deze tijd van het jaar. Daardoor zijn de grondwaterstanden vooral op de hoge zandgronden laag. Ook de Rijnaanvoer is een stuk lager dan normaal en die zal de komende dagen nog verder dalen. Om die reden is de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) opgeschaald en worden er voorbereidingen getroffen voor aanvullende maatregelen die in een droge periode zoals deze waarschijnlijk nodig zijn. De wateraanvoer is op dit moment wel voldoende om aan de watervraag te voldoen.

De rivieren laag voor tijd van het jaar

In het weekend van 23 en 24 mei 2020 is er wel wat neerslag gevallen in ons land maar die regen heeft, maar beperkt verlichting gebracht. Het leverde wel een tijdelijke stijging van de aanvoer van water via de Rijn op. Begin juni verwachten we dat de Rijn weer gaat dalen en ook de Maas daalt de komende week geleidelijk. De rivieraanvoeren zijn daarmee veel lager dan normaal in deze tijd van het jaar.

Rijkswaterstaat en waterschappen nemen maatregelen

De effecten van de droogte zijn het duidelijkst merkbaar in Oost- en Zuid-Nederland, met name in de landbouw en natuur. Aanvoer van rivierwater naar deze gebieden is niet mogelijk. De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar nodig al maatregelen zoals het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Dit gebeurt niet alleen in de regionale watersystemen, maar ook in het IJsselmeergebied en de Maas.

(bericht afkomstig van Rijkswaterstaat)

 

Terug naar overzicht