Alliander, Vitens, Enexis, Gasunie, Stedin, ProRail, Tennet, Port of Amsterdam en Schiphol lanceerden donderdag 22 april met initiatiefnemers Groene Netten/MVO Nederland en NGinfra het Verbond Brede Welvaart. Daarmee beloofden ze niet alleen meer naar het financieel-economische te kijken, maar breder naar wat zij toevoegen aan de maatschappij. “We kijken niet alleen meer naar de euro’s.” Dat is een wezenlijke verandering. Want wat draagt infrastructuur bij aan een duurzame en sociale samenleving? Hoe meet je dat?

Aansluitend aan de lancering gingen de deelnemende infrabedrijven met presentator Rens de Jong in gesprek. Wat betekent het verbond voor hen? Aernout van der Bend, algemeen directeur van NGinfra, schetste de definitie van Brede Welvaart: “Infrabedrijven gaan meer meten dan alleen het financiële resultaat. We kijken verder dan wat iets kost. Er zijn regelmatig discussies over hoe duur infrastructuur is, maar dan wordt niet gesproken over de waarde die infrastructuur oplevert. Een brug is misschien duur, maar zorgt voor veel meer dan alleen voor verbinding van het ene naar het andere punt. Het vermindert de reistijd van mensen en zorgt dat mensen aan de ene oever beter kunnen meedoen aan de samenleving. Opleidingen en werk op de andere over zijn bereikbaar. Ook in Nederland zijn daarvan voorbeelden. Door dit soort zaken te meten, kunnen we beter schetsen wat de waarde van infrastructuur is voor de welvaart en het welzijn van Nederland.”

Waarde en groei herdefiniëren
“Zon, wind, duurzame gassen en de toekomstige generaties. Dat is voor mij brede welvaart”, zei Janneke Hermes, CFO van de Nederlandse Gasunie. “We moeten waarde en groei herdefiniëren. En niet alleen naar de euro’s kijken.” Maria van der Heijen, directeur-bestuurder van MVO Nederland ziet dat steeds meer bedrijven ermee bezig zijn. “Door de impact van activiteiten te meten op mens en milieu, en voor de volgende generatie. Onze rol is om het concreter te maken. Niet alleen zeggen dat we het doen, maar het ook waarmaken. De nieuwe economie gaat over het centraal zetten van de mens en het milieu. Ook infrabedrijven moeten zorgdragen voor gelijkheid in het uitnutten van de aarde.”

Meetlat ontbreekt nog
Volgens CEO Marc van der Linden doet Stedin Groep al veel op het gebied van brede welvaart. “Alleen wij beseffen dat nauwelijks, omdat we hebben eigenlijk ook geen meetlat hebben hoe we dat doen. Wij leveren energie, maar denken nog niet concreet na over wat wij de maatschappij opleveren. Welke afwegingen maken wij nou en waarom?” ProRail staat volgens CEO John Voppen voor “duurzame mobiliteit” en die gedachte neemt het ook mee in de besluiten. “Een belangrijk dilemma is echter het hergebruik van materialen. De techneuten die voor ons werken willen het allerbeste materiaal en dat is het nieuwste. Wij proberen echter te stimuleren om oud-spoor te gebruiken en dat gebeurt inmiddels ook. Maar daar is een cultuuromslag voor nodig. Wij moeten de circulaire gedachte gaan omarmen. Door op een andere manier met onze grondstoffen om te gaan.”

Vanzelfsprekendheid behouden
Marike Bonhof, CFO van Vitens, omarmt de gedachte van Brede welvaart. Een bedrijf heeft volgens haar veel meer dimensies dan alleen het financieel-economische. “Water is de basis van leven. Het is een vanzelfsprekendheid dat wij de kraan opendraaien en dat er water uitstroomt. We moeten hard werken om deze vanzelfsprekendheid te behouden. Als je de gedachte achter Brede welvaart omarmt als organisatie en bewust bezig bent met je rol en betekenis in de maatschappij, maak je uiteindelijk betere keuzes voor de samenleving.”
“Het moet voor bedrijven niet langer het streven zijn om maximale welvaart te creëren voor alleen de aandeelhouder”, vulde Walter Bien, CFO van Alliander, aan. “De aandeelhouderswaarde verschuift naar de stakeholderwaarde. Dat betekent dat wij breed inzichtelijk moeten maken wat wij doen als infrabedrijven en we moeten de impact die wij hebben meetbaar maken. Wat kost bijvoorbeeld CO2-uitstoot en wat zijn daar de effecten van?”

Van elkaar leren
Mirjam de Boer, directeur assetmanagement van Royal Schiphol Group, vindt het belangrijk dat infrabedrijven samen optrekken. “Het helpt als je van elkaar kunt leren en samen kunt optrekken. Wanneer een partner de grond ingaat om infra aan te leggen, kun je dat dan niet samen doen omdat beide bedrijven dezelfde plannen hebben? Als infrasector zijn we sterk in het delen van kennis en dus moeten we ook samen nadenken over hoe we gaan verduurzamen.”

Verbond breder maken
Nu het Verbond Brede Welvaart is gelanceerd, is het volgens Walter Bien belangrijk om er ook mee aan de slag te gaan. “We moeten het verbond breder maken. Wat mij betreft blijft het niet bij deze elf partijen.” Dat beaamde Bonhof: “Je kunt de vraagstukken waarvoor wij staan als samenleving niet meer als individueel bedrijf oplossen. Als totale sector moeten we kijken naar de problemen. De deur staat open voor andere partijen om aan te sluiten. Samen maken we de BV Nederland beter.”
Volgens Maria van der Heijden kunnen de infrabeheerders samen een groot signaal afgeven. “De infrabedrijven vormen vijftien procent van de Nederlandse economie en dus heeft het enorme impact als je verandert. Door impact van beslissingen voor stakeholders mee te nemen in de rapportage, zorg je voor een enorme aanvulling ten opzichte van hoe het nu nog gaat.”

Wilt u de online uitzending van de lancering zien?  Kijk hier: NGinfra – Lancering Verbond van Brede Welvaart (elba-rec.nl)
Nader in gesprek over het Verbond Brede Welvaart? Neem contact op via
info@verbondbredewelvaart.nl.
Zie de webpagina www.verbondbredewelvaart.nl.

Terug naar overzicht