Brede Welvaart: van aandeelwaarde naar stakeholderwaarde

Wat weerhoudt ons? Dat was de vraag die Marike Bonhof zichzelf en de deelnemers aan de online NGinfra themamiddag voorlegde. Marike Bonhof, lid van het dagelijks bestuur van Vitens en bestuurslid van NGinfra, heeft het gedachtegoed achter Brede Welvaart inmiddels omarmd. Voor zichzelf, maar ook voor haar bedrijf. Als aftrap van de themamiddag was zij in gesprek met Koen Eising, trekker van het themacenter Waarde van Infrastructuur.

Brede welvaart erkent dat de impact van een bedrijf veel meer dimensies heeft dan alleen financieel-economische. Marike Bonhof: “Als je dit omarmt als bedrijf en bewust bezig bent met je rol en betekenis in de maatschappij, maak je uiteindelijke betere keuzes voor de samenleving. Van ‘aandeelwaarde’ als belangrijkste paradigma verschuif je naar ‘stakeholderwaarde’.” Bonhof pleit ervoor om als infrabeheerders samen op te trekken. “We vormen nogal een sector samen, als wij hier samen voor gaan, dan is dat een flink signaal.”

Gastspreker Frank Dietz, wetenschappelijk onderzoeker bij Planbureau voor de Leefomgeving, citeert econoom Jan Pen: “Welvaart zit van binnen.” De consequentie daarvan is dat de behoefte van mensen de inzet van middelen bepaalt. “Dat betekent”, aldus Dietz, “dat welvaart van alles kan zijn. Welvaart is het plezier dat mensen beleven aan goederen en middelen en de concrete vorm en inhoud van die middelen wordt door mensen zelf bepaald.” We beschouwen het binnenlands bruto product (BBP) als indicator voor onze welvaart. Te beperkt, vindt Dietz. “Zorg voor het gezin, mantelzorg, vrijwilligerswerk, het zit er niet in. Ook negatieve aspecten zie je niet terug in het BBP. Zoals de afschrijving van collectieve bronnen. Of het kappen van bossen elders om veevoer te verbouwen voor onze koeien en varkens.” Dat het BBP niet voldoet, ligt niet aan het BBP. De wijze waarop wij het BBP gebruiken doet het BBP tekort. Dietz constateert verandering; zo stuurden het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving begin dit jaar samen een plan van aanpak naar de Tweede Kamer om brede welvaart te verankeren in de Nederlandse begroting. De planbureaus willen een ‘kernset indicatoren brede welvaart’ ontwikkelen, dat als handvat kan dienen om effecten van beleid te analyseren vanuit brede welvaartsperspectief.

De laatste gastspreker, Florian Reuter van Impact Institute, licht toe hoe organisaties door impact te meten brede welvaart een impuls kunnen geven. “We zien allerlei nieuwe manieren van rapporteren. Kern is dat we van ‘hier en nu rapportages’ de omslag maken naar ‘elders en later rapportages’. De impact journey is een methode om daartoe te komen; daarmee bepaal je de impact van allerlei aspecten van het handelen van jouw bedrijf. Reuter: “Het uiteindelijke doel is natuurlijk niet dat je heel goed kunt impact meten, uiteindelijk wil je als onderneming impact máken en kunnen sturen op de gewenste impact.”

Hieronder kun je de opname van de hele themabijeenkomst terugkijken.

Terug naar overzicht