Tijdens de Nationale Conferentie Brede Welvaart is de samenwerking ‘Sturen op Brede Welvaart’ gelanceerd. Samen met NGinfra slaan infrabedrijven Alliander, Stedin, Enexis en Gasunie de handen ineen met de Impact Economy Foundation, waarbij NGinfra de rol heeft van verbinder met de wetenschap. Werner Schouten, directeur Impact Economy Foundation: ‘We willen brede welvaart tot een centraal begrip maken in ondernemend Nederland.’

Met de 4-jarige samenwerking hebben de infrabedrijven als doel de energietransitie ecologisch en social rechtvaardig vorm te geven, met brede welvaart als leidraad. Hiervoor gaan de infrabedrijven brede maatschappelijke impact verankeren in de kern van de besluitvorming en rapporteren ze transparant over de impact op de maatschappij. Samenwerken stelt de infrabedrijven in staat van elkaar te leren en sneller vooruitgang te boeken op het gebied van brede welvaart.

“We zien steeds meer organisaties die uitgebreid rapporteren over de eigen impact op de samenleving, onder andere op basis van ons Impact-Weighted Accounts Framework. Maar rapportage alleen verandert de wereld niet. Om te komen tot een fundamenteel duurzame economie is het essentieel dat we naast financiële waarde ook waarden als gezondheid, klimaat, biodiversiteit en eerlijke lonen chefsache maken in al onze besluiten. Deze samenwerking gaat daarin een voorbeeld zijn door sociale, menselijke en natuurlijke waarde te verankeren in de sturing van de organisaties”, aldus Schouten.

Gedurende de 4-jarige samenwerking willen de infrastructuurbedrijven niet alleen binnen hun eigen organisaties sturen op brede welvaart, maar zetten de samenwerkingspartners zich er ook voor in om brede welvaart een centraal begrip te maken in ondernemend Nederland. “Het doel van een onderneming zou moeten zijn om maatschappelijke uitdagingen op te lossen en bij te dragen aan welzijn en kwaliteit van leven. We willen daarvoor brede welvaart een leidend principe maken in ondernemend Nederland. Een dergelijke verandering kan alleen tot stand komen met de betrokkenheid van andere sectoren. Daarom nodigen we andere sectoren graag uit om met ons mee te doen.”

De Impact Economy Foundation zal fungeren als coördinator van de samenwerking en bijdragen met expertise over de Impact Economie, impactondernemerschap en impact management. NGinfra draagt binnen de samenwerking zorg voor de verbinding met de wetenschap.

Terug naar overzicht